Bestaan forever kittens?

Ondanks dat in de media te lezen was dat forever kittens uitgestorven zijn, heeft het algemeen miauwblad diepgravend onderzoek gedaan naar deze kwestie. Het blijkt dat forever kittens, die vallen onder het knuffelakkoord van mei 2012 recht hebben op een forever mandje bij hun eigenaar op voorwaarde dat eigenaar en poes samen een plan van aanpak maken om het huis leefbaar te maken.

Hoewel Geert Miauwpers heeft gezegd dat alle kittens terug naar eigen asiel moeten, zegt minister president foef van Thuiszaken dat zijn staatsecretaris Mauwpy Haarbal tijd krijgt om goed op adem te komen, een plan van aanpak dat SMART is te implementeren en vervolgens samen te kunnen miauwen naar de holy miauw.

Minister president Foef voegde eraan toe: een mens en een kitten moeten elkaar kunnen vertrouwen en kunnen steunen. Kleine kittens worden groot maar hoeven nooit een zwerfkitten te worden als beide partijen Thuis weer inrichten zoals de Holy Miauw bedoelde.